Voor 16:00 besteld, is zelfde dag verzonden
Gratis verzending vanaf €25
Altijd de leukste kaarten

Algemene Voorwaarden

Producten en diensten
Levering van goederen en overige diensten die passen binnen de statutaire bepalingen van uitgeverij ZintenZ.

 

Prijzen en kortingen
De verkoopprijzen op de website zijn een door de uitgever vastgestelde prijzen.

 

Aanbiedingen en Offerten
Alle aanbiedingen van uitgeverij ZintenZ zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt uitgeverij ZintenZ zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.

 

Geldigheid
Uitgeverij ZintenZ behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op haar website.
Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Product succesvol toegevoegd aan je mandje!